Domov Finance 23. Oktober 2017.

Država zadovoljna z zelo uspešnim upravljanjem državnega premoženja

SDH in Anja Strojin Štampar so se sporazumno razšli
© Uroš Hočevar
Dobičkonosnost naložb, s katerimi upravlja Slovenski državni holding (SDH), je bila v letu 2016 najvišja doslej. Letos je tako prejel rekorden znesek izplačanih dividend, in sicer 257 milijonov evrov oz. 38 odstotkov več kot lani. Vrednost portfelja v upravljanju SDH se je zmanjšala za deset odstotkov na 10,4 milijarde evrov.

Slovenski državni holding je lani dosegel odlične rezultate. Prvič v zgodovini je bila dobičkonosnost lastniškega kapitala šestodstotna, je na konferenci v Ljubljani dejal premier Miro Cerar ter spomnil, da podjetja z lastništvom države predstavljajo pomemben delež slovenskega gospodarstva.

Od skupnega zneska izplačanih dividend je SDH prejel 211 milijonov evrov od družb z neposrednim lastniškim deležem države, ki so v njegovem upravljanju. To je 49 odstotkov več kot leto prej. Najvišje dividende sta izplačali obe banki v 100-odstotni državni lasti - Abanka in NLB, namreč skupaj 133 milijonov evrov. Dodatno je SDH prejel 46 milijonov evrov dividend od naložb, v katerih je lastnik sam. Ta številka je od lanske višja za 4,8 odstotka.

Država je največ dividend prejela od Abanke, NLB, Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav, SDH pa od Zavarovalnice Triglav, Krke, Petrola in Pozavarovalnice Sava, je razvidno iz danes objavljenega letnega poročila za leto 2016.

Rast donosnosti lastniškega kapitala naložb države in SDH se je po letu 2015 nadaljevala tudi v letu 2016 in se še približala ciljni donosnosti iz strategije upravljanja kapitalskih naložb države, navaja letno poročilo. Kot piše v decembra lani prenovljenih merilih za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države, je ključen cilj ustvarjanje donosa kapitala v višini osem odstotkov na knjigovodsko vrednost kapitala v letu 2020.

V letu 2016 je čista dobičkonosnost lastniškega kapitala znašala šest odstotkov, potem ko je bila leto prej pri 4,7 odstotka. Pri tem v SDH poudarjajo, da je visoka donosnost kapitala dosežena kljub dejstvu, da je med naložbami v lasti države dve tretjini strateških, katerih prioriteta je doseganje strateških ciljev, torej uresničevanje pomembnih družbenih interesov.

denar | Author: Pixabay Pixabay

Poleg dobrega dela uprav, nadzornih svetov in zaposlenih v samih družbah so k dobrim poslovnim rezultatom družb v upravljanju lani prispevale tudi izboljšane gospodarske razmere, po obsežnih dokapitalizacijah v letih 2013 in 2014 pa so se začeli kazati tudi rezultati v največjih bankah, pravijo v SDH.

Do konca leta 2016 je bilo prodanih osem kapitalskih naložb s seznama 15 podjetij, ki ga je leta 2013 potrdil DZ. Od tega je bilo šest prodaj izvedenih že pred lanskim letom, v letu 2016 pa so bile prodane delnice družbe Adria Airways, dokončno je bila realizirana tudi prodaja Nove KBM. Prav tako je SDH lani prodal sedem manjših kapitalskih naložb, ki so bile opredeljene kot portfeljske.

V letu 2017 sta bili uspešno zaključeni še dve pomembnejši transakciji, in sicer prodaja delnic Palome in Cimosa. SDH je sodeloval tudi pri aktivnostih, povezanih s postopkom statusnega preoblikovanja družbe Geoplin ter podpisal tudi menjalno pogodbo, na podlagi katere bo Petrol postal večinski lastnik Geoplina, država pa večinska lastnica družbe Plinovodi. Ta pogodba še ni uresničena.

SDH je v letu 2016 vodil tudi nekatere aktivnosti, povezane s pridobitvijo kapitalskih naložb. Po odplačnem prenosu terjatev in obveznic Save od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) in po uspešno izvedeni prisilni poravnavi je v Savi pridobil 22,56-odstotni lastniški delež. Lastniške deleže je v svojem imenu oziroma v imenu države pridobival tudi v Polzeli in Petrolu.

Komentarji
Komentirajte

Za komentiranje se je potrebno prijaviti. Če še nimate uporabniškega računa, se lahko hitro in enostavno registrirate. Po registraciji se lahko vključite v razpravo.