Odpiramo vrata tujine: ZAE; pregled gospodarskih gibanj (2/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo Združene arabske emirate (ZAE).
Fotografija: FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
FOTO: Shutterstock

* Ponavljamo rubriko: Odpiramo vrata tujine: Združeni arabski emirati

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz):
 

(*) EIU napoved.
(*) EIU napoved.

 
Statistični indikatorji za obdobje 2017-2021:

Opombe:
(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).
(/) Podatek ni na voljo.

Vir: EIU; Factiva, september 2020.
Opombe: (op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja. (*) EIU napoved. (**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. (+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021). (/) Podatek ni na voljo. Vir: EIU; Factiva, september 2020.

 
Povprečna mesečna bruto plača je v letu 2019 znašala 3.805,5 evrov, medtem ko minimalna plača zakonsko ni predpisana.

 

Struktura potrošnje (v odstotku BDP):

(*) EIU napoved.
Vir: EIU; Factiva, september 2020.
(*) EIU napoved. Vir: EIU; Factiva, september 2020.


Zunanja trgovina - gibanje izvoza in uvoza:

Najbolj pomembni izvozni trgi ZAE: Savdska Arabija, Indija, Irak, Oman in Iran. Največ uvoza prihaja iz Kitajske, Indije, ZDA, Japonske in Nemčije.
 
 
ZAE - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz):

(*) EIU napoved.
(*) EIU napoved.

 
 
Glavni izvozni/uvozni trgi:

Vir: Factiva; ITC, junij 2020.
Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

Vir: Factiva; ITC, junij 2020.
Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 
Gibanje vhodnih in izhodnih tujih neposrednih investicij od leta 2018 - 2021 (grafični prikaz):

(*) EIU napoved.
Vir: Factiva; ITC, september 2020.
(*) EIU napoved. Vir: Factiva; ITC, september 2020.


Struktura tujih neposrednih investicij:
 
Od januarja 2003 pa vse do februarja 2020 je bila skupna vrednost vhodnih tujih neposrednih investicij 160,2 milijarde evrov. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledi  Indija ter Združeno kraljestvo. Največ investicij je na področju turizma, hotelirskega sektorja in nepremičnin.

Struktura vhodnih tujih neposrednih investicij po državah vlagateljicah v obdobju 2003 - 2020:

Vir: FDI Intelligence, september 2020.
Vir: FDI Intelligence, september 2020.
 

Struktura vhodnih tujih neposrednih investicij po panogah v obdobju 2003 – 2020:

Vir: FDI Intelligence, september 2020.
Vir: FDI Intelligence, september 2020.
 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003 – 2020:

Vir: FDI Intelligence, september 2020.
Vir: FDI Intelligence, september 2020.
 

Poslovno sodelovanje med ZAE in Slovenijo


 Blagovna menjava med Slovenijo in ZAE 2014 – 2020 (grafični prikaz):

Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).
Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).

 

Slovenski izvoz v ZAE v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Vir: Statistični urad RS, julij 2020.
Vir: Statistični urad RS, julij 2020.

 

Slovenski uvoz iz ZAE v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Vir: Statistični urad RS, julij 2020.
Vir: Statistični urad RS, julij 2020.

 
Izvozni potencial sektorjev pri poslovanju z ZAE prikazuje Export Potential Map (ITC). Je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki pretvarja statistične podatke v grafično obliko ter podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, ki so vezani na širitev izvoza v državo.

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in ZAE:  

  • Uredba o ratifikaciji skupnega sporočila med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama.
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom (BAEIDO).
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov (BAEZP).
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov o gospodarskem in tehničnem sodelovanju.
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov (BAEZP).

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.
 


 
 

Več iz rubrike