Odpiramo vrata tujine: ZAE; postopek ustanovitve podjetja (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo Združene arabske emirate (ZAE).
Fotografija: FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
FOTO: Shutterstock

* Ponavljamo rubriko: Odpiramo vrata tujine: Združeni arabski emirati

 

 

Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški: (1 AED= 0,23 EUR)

  Korak Trajanje Stroški
1. Enotna vloga pri DED: pridobitev dovoljenja za poslovanje, rezervacija imena družbe, registracija družbe in članstvo v gospodarski zbornici
Da bi lahko registrirali družbo, morajo vlagatelji vložiti enotno vlogo na spletni strani Oddelka za gospodarski razvoj (Department of Economic Development), ki deluje v vsakem emiratu.
Zanimivost: Če je med ustanovitelji državljanka ZAE, mora predložiti moževo dovoljenje.
Za pridobitev splošnega dovoljenje za poslovanje, rezervacijo imena in registracijo družbe ustanovitelji izpolnijo spletno prijavo prek aplikacije Instant License (e-storitev DED v Dubaju). Po izpolnitvi spletne prijave se samodejno generira referenčna številka kartice za registracijo pri ministrstvu za človeške vire. Hkrati se družba tudi samodejno registrira za članstvo pri dubajski gospodarski zbornici.
Stroški vključujejo takse ministrstva za gospodarski razvoj, lokalne pristojbine, članarino v dubajski gospodarski zbornici, takso za opravljanje poslovne dejavnosti in nekatere druge takse v skupnem znesku 34.340 AED (7.898,00 EUR).
Online 34.340  AED
(7.898 EUR)
2. Prijava domačih delavcev pri Ministrstvu za človeške vire in Zavodu za pokojninsko zavarovanje in socialno varstvo
Domače delavce mora družba prijaviti na Ministrstvu za človeške vire in jih registrirati pri Zavodu za pokojninsko zavarovanje in socialno varstvo. Predložiti je treba: za vsakega zaposlenega 3 kopije pogodbe o zaposlitvi ter dokazilo, da je delavec državljan ZAE, kopijo potnega lista delodajalca in kopijo dovoljenja za poslovanje družbe.
3 dni brezplačno


Vir: Svetovna banka 2019

Koristne povezave:

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo


Pravo gospodarskih družb ureja Zvezni zakon št. 8 (1984), s spremembami, ki se uporablja v vseh sedmih emiratih.
V družbi mora imeti lokalni partner vsaj 51-odstotni delež, saj je pretežno tuje lastništvo možno zgolj v primeru posameznih ne trgovinskih storitvenih dejavnosti.

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Partnership
partnerstvo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 partnerja, ki morata biti državljana ZAE in neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
Nima statusa pravne osebe
Limited Partnership
Komanditno partnerstvo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji (ki morajo biti državljani ZAE), odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti (ki so lahko tujci) pa do višine vloženih sredstev     Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo
Nima statusa pravne osebe
Civil Company
profesionalna družba
Družba lahko opravlja le ne trgovinske storitvene registrirane dejavnosti (medicina, inženiring, računovodstvo, pravo ipd.) 2 ali več domačih ali tujih pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano poslovno dejavnost Družba je lahko v popolni tuji lasti, vendar mora imeti lokalnega zastopnika (Local Service Agent -LSA). Izjema: v družbah na področju gradbeništva mora imeti domači partner 51 %)
Public Joint Stock Company (JSC)
javna delniška družba 
Najnižji osnovni kapital je 10 mio AED 3 ali več ustanoviteljev (domače ali tuje pravne ali fizične osebe)
Tujci imajo lahko največ 49 % delež
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe; predsednik in nadzorni svet ter večina uprave morajo biti državljani ZAE
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe
Private Joint Stock Company (JSC)
nejavna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 2 mio AED 3 ali več ustanoviteljev (domače ali tuje pravne ali fizične osebe)
Tujci imajo lahko največ 49 % delež
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, vendar z njimi ne trguje javno
Limited Liability Company (LLC)
družba z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana; družba mora imeti dovolj sredstev za poslovanje, kar je predmet presoje registracijskega organa 2 do 50 ustanoviteljev (domače ali tuje pravne ali fizične osebe)
Tujci imajo lahko največ 49 % delež
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo uprava in družbeniki
Deleži so prenosljivi; statut družbe lahko določa omejitve

 
Posebnost!

Družba v prosti coni (Free Zone Company – FZCo):


Ustanovitelji/družbeniki: Za ustanovitev te družbe ni potrebno solastništvo z domačim partnerjem. V prosti coni je mogoče poleg družbe z omejeno odgovornostjo (Free Zone Company - FZCo), ustanoviti tudi enoosebno družbo z omejeno odgovornostjo, ki je sicer  zakonodaja ZAE ne omogoča in ima tudi drugačen naziv (Free Zone Establishment - FZE). Ustanovitelji so lahko fizične in pravne osebe.

Upravljanje: Družbe, delujoče v prostih conah ne morejo poslovati z ZAE oziroma se šteje, kot da so locirane v tujini.
 

Več iz rubrike