Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Iranu (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Iran.
Fotografija: Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Foto: Shutterstock

Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški

Za začetek poslovanja v Iranu je treba izpolnjevati naslednje pravne zahteve:

1.Vsaj 35 odstotkov vpisanih delnic položite na bančni račun in pridobite bančno potrdilo. To bo trajalo en dan in pristojbina se ne zaračuna.

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Belgiji (3/5)

2.Nato registrirajte podjetje pri Uradu za registracijo podjetij (za podjetja) in plačajte dajatve za registracijo. To je mogoče storiti v 3 dneh. To vas bo stalo 375.000 IRR za registracijo in 40.000 IRR za iskanje imena in njegovo rezervacijo.

3.Nato mora zastopnik družbe obvestilo o ustanovitvi družbe objaviti v Uradnem listu in v izbranem splošno nakladnem časopisu. To bo trajalo 1 dan. Stroški objave obvestila znašajo 140.000 IRR za uradni list in 240.000 IRR za časopis. Nato v 30 dneh od dneva registracije odstranite uradno zapečatene poslovne knjige. To bo trajalo 1 dan. Stroški bodo 100.000 IRR.

4.Plačajte kolkovino za delniški certifikat v 60 dneh od dneva registracije družbe. Trajalo bo 1 dan. Nastali stroški bodo enaki 0,2 odstotka nominalne vrednosti vpisanega osnovnega kapitala.

5.Končno vpišite delavce v program socialne varnosti tako, da odprete datoteke za vse zaposlene pred iranskim ministrstvom za delo in pridobite številko delovnega mesta. To bo trajalo en dan in pri tem ni treba plačati nobenih stroškov.

View over the Old City of Yazd, Iran - famous for its wind towers. Foto: Shutterstock
View over the Old City of Yazd, Iran - famous for its wind towers. Foto: Shutterstock

Vir: asiabiznews.net

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo:

  • Javna delniška družba ali korporacija
  • Družba z omejeno odgovornostjo (L.L.C.)
  • Generalno partnerstvo
  • Omejeno partnerstvo
  • Zasebna delniška družba
  • Sorazmerno odgovorno partnerstvo
  • Proizvodno potrošniška zadruga
  • LLC:

Družba LLC je lahko registrirana z najmanj dvema delničarjema s 100 % tujim lastništvom. Delničarji so lahko tako fizične osebe vseh narodnosti kot pravne osebe. Izvršni direktor v LLC je lahko imenovan za nedoločen čas. Za družbo LLC ni obvezno, da deponira celoten vpisani kapital na bančni račun družbe. Ta vrsta podjetja običajno ustreza večini tujih podjetij, ki so se pripravljena predstaviti neposredno na trgu.

Vir: iranpartner.com

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Panami (3/5)

Davčno okolje

Ali je Iran davčna oaza? V Iranu je na milijone ljudi, ki ne plačujejo davkov in zato delujejo zunaj formalnega gospodarstva.

1.Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT): 8 %

Stopnja prometnega davka v Iranu znaša 8 odstotkov. 

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo in finance

V Iranu je stopnja prometnega davka davek, ki se zaračuna potrošnikom na podlagi nakupne cene določenega blaga in storitev. Merilo, ki ga uporabljamo za stopnjo prometnega davka, se nanaša na najvišjo stopnjo. Prihodki od prometnega davka so pomemben vir dohodka za iransko vlado.

V skladu z našimi ekonometričnimi modeli, naj bi se iranska stopnja prometnega davka - DDV dolgoročno gibala okoli 9,00 odstotka leta 2022 in 8,00 odstotka leta 2023.

Vir: tradingeconomics.pwc.com

2.Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax): 25 %

Vsa tuja podjetja, ki poslujejo v Iranu, so obdavčena. Standardna stopnja davka na dohodek pravnih oseb v Iranu je 25 % od dohodkov pravnih oseb, ki se plača na ves ustvarjeni dobiček. Podjetja, ki kotirajo na borzi in blagovni borzi, so upravičena do znižane stopnje davka od dohodka pravnih oseb v višini 22,5 %

Vir: taxsummaries.pwc.com

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja na Slovaškem (3/5)

3-odstotna davčna stopnja se uporablja za plačila podjetij: ponudnikom storitev in za plačila najemnin.

Končni prenos nepremičnine je obdavčen s 5 %, prenos dobrega imena pa z 2 % od vrednosti prenesenega dobrega imena.

Podjetja, ki so rezidentke Irana, so obdavčena na svoj dohodek, pridobljen po vsem svetu. Podjetja, ki so nerezidentka, so obdavčena od svojih dohodkov, ki izhajajo iz Irana.

Če tuje podjetje registrira podružnico v Iranu, bo taka podružnica v Iranu obdavčena samo od dobička, ki izhaja iz dela, ki je bilo opravljeno v državi.

Foto: shutterstock
Foto: shutterstock

Obdavčljivi dohodek pravnih oseb vključuje dohodke, ki jih podjetja pridobijo iz naslednjih virov: obrt, obresti, popusti, kapitalski dobički, dividende; najemnine, licenčnine, provizije za upravljanje itd.

Iranska zakonodaja vsebuje seznam dejavnosti, ki so oproščene davka, kot so delovanje zadružnih družb in poslovanje v manj razvitih regijah. Določene davčne olajšave se lahko uporabljajo za podjetja, ki delujejo v conah proste trgovine ali opravljajo poslovne dejavnosti na področju proizvodnje, industrije in rudarstva.

Vir:nomoretax.eu

3. Dohodnina (Income tax) – fizične osebe: 15 – 35 %

Poslovni in poklicni dohodki, ki jih pridobijo posamezniki, so obdavčeni po progresivni davčni shemi. 

Letni obdavčljivi dohodek

 

 

Cene

presežka čez

do

IRR

30.000.000

15 %

--

do

IRR

100.000.000

20 %

30.000.000 IRR

do

IRR

250.000.000

25 %

100.000.000 IRR

do

IRR

1.000.000.000

30 %

250.000.000 IRR

konec

IRR

1.000.000.000

35 %

1.000.000.000 IRR

Vir: worldwide – tax.com

Več iz rubrike