Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja na Kubi (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Kubo.
Fotografija: Havana, Kuba. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Havana, Kuba. Foto: Shutterstock

Registracija podjetja na Kubi je koristna iz več razlogov:

 • Dovoljeno je ustanavljati podjetja s stoodstotnim deležem zunanjega kapitala;
 • Podjetja z nizkimi davki so vključena v področje delovanja kubanskega civilnega prava;
 • Organizacijam ni treba predložiti finančnih in računovodskih izkazov;
 • Tuje naložbe so zaščitene pred političnimi spremembami;
 • Znesek vplačanega in izdanega kapitala znaša od enega pesa naprej;
 • Ni potrebe po lokalnih registriranih zastopnikih in uradu;
 • Pri ustanavljanju so podjetja oproščena plačila carin pri uvozu opreme in blaga, potrebnega za delovanje.

image_alt
Bali je v letu 2021 obiskalo le nekaj turistov

Ime podjetja mora biti unikatno in mora na koncu vsebovati navedbo pravne oblike:

 • IBC je lahko registrirana fizična in pravna oseba kot podružnica tujega podjetja;
 • Uporaba poslovne nepremičnine se lahko izvaja samo preko lokalnega partnerja;
 • Dovoljeno število delničarjev je vsaj dve osebi (tako posamezniki kot podjetja). Med delničarji mora biti najmanj en rezident;
 • Direktor mora biti vsaj en (fizična ali pravna oseba s katerimkoli rezidentstvom);
 • Velikost odobrenega kapitala je 10.000 CUP (približno 8827 evrov);
 • Predložitev računovodskih izkazov ni predpogoj.

Za nerezidente je najprimernejši način ustanovitve podjetja na Kubi Joint Venture (delo z državljani države v skupni obliki) ali ustanovitev podjetja s popolnoma tujim kapitalom. 

Havana, Kuba. Foto: Shutterstock
Havana, Kuba. Foto: Shutterstock

Možnosti so enake, vprašanje je le v niansah registracije. Nedržavljani in podjetja s tujim kapitalom imajo pravico delati na kateremkoli področju, razen na izobraževalnem, vojaškem in zdravstvenem varstvu.

Novoustanovljena družba mora imeti vsaj dva delničarja, od katerih je eden rezident Kube. Za delo je dovolj en direktor - fizična ali pravna oseba. Če je podjetje ustanovljeno s 100-odstotnim tujim kapitalom, mora imeti uradno dovoljenje oblasti, nerezidenčni ustanovitelji pa morajo prejeti več poslovnih vizumov, ki omogočajo bivanje na »otoku svobode« do treh mesecev zapored. Faze njihovega izdajanja so naslednje:

 • Prejeti povabilo kubanskih partnerskih organizacij in podjetniško licenco;
 • Predložiti konzulatu potni list (splošni in tuji), vprašalnik v angleškem jeziku, fotografije, letalske in hotelske rezervacije, zdravstveno zavarovanje;
 • Plačati pristojbino na konzulatu - približno 35 ali 60 dolarjev, če se vloži prek zastopnikov (to je dovoljeno);
 • Za potrditev nekaznovanosti – s standardno referenco;
 • Za dokaz plačilne sposobnosti (od 50 dolarjev za vsak dan bivanja) - vzeti bančni izpisek.

Podjetnik mora po prejemu vizuma zbrati registracijske dokumente (ustanovno listino podjetja, izpisek iz registra, pooblastilo za posrednika s pravico do podpisa, računovodska poročila), jih prevesti in notarsko overiti. 

image_alt
50 najboljših barov na svetu v letu 2021

Vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb

 • Podjetje s polnim tujim kapitalom (IBC);
 • Skupno podjetje (analog delniške družbe) - JV;
 • Mednarodno gospodarsko združenje (IEA)

Če bi želeli na Kubi odpreti komercialno podjetje na daljavo, bodite pozorni na dejstvo, da se večina tujih podjetnikov raje odloči za prvi dve vrsti podjetij (IBC in JV) zaradi razmeroma preprostih in jasnih pogojev registracije kot tudi zaradi udobnejšega poslovanja.

Vir: ybcase.com; prifinance.com

Davčno okolje

 • Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT) znaša 20 odstotkov.

Na Kubi ni DDV, vendar obstaja prometni davek, katerega stopnja se razlikuje glede na vrsto izdelka. Stopnja prometnega davka na Kubi znaša 20 odstotkov. 

Vir: minister za finance in cene

Varadero, Kuba. Foto: Shutterstock
Varadero, Kuba. Foto: Shutterstock

Na Kubi je stopnja prometnega davka davek, ki se zaračuna potrošnikom na podlagi nakupne cene določenega blaga in storitev. Merilo, ki ga uporabljamo za stopnjo prometnega davka, se nanaša na najvišjo stopnjo. Prihodki od prometnega davka so pomemben vir dohodka za vlado Kube.

 • Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax) znaša 15 do 50 odstotkov.

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb znaša 15 odstotkov (prej 30 odstotkov). Ta se lahko pri naložbah v obnovljive in neobnovljive naravne vire poveča do 50 odstotkov, zato je najvišja davčna stopnja 22,5 odstotkov.

Dolgoročno naj bi se stopnja prometnega davka na Kubi - DDV v letu 2021 - po naših ekonometričnih modelih gibala okoli 20 odstotkov.

Davek na prihodek

Progresivna stopnja od 15 % do 50 %

Do 10.000 CUP

15 %

POKEL 10.000 - 20.000

20 %

KUP 20.000 - 30.000

30 %

POKEL 30.000 - 50.000

40 %

Več kot 50.000 CUP

50 %

 • Dohodnina (Income tax) za fizične osebe znaša 0 do 4 odstotke.

Davek od dohodka se obračunava fizičnim osebam, ki za državo opravljajo gospodarske dejavnosti izven delovnega razmerja. Za te osebe obstajata dva davčna režima: eden temelji na obračunskem dobičku, drugi pa je fiksna mesečna pristojbina, prilagojena poklicu.

Davčni režim, ki temelji na obračunanem dobičku, je naložen osebam z dohodkom nad 100000 CUP (kar ustreza 4000 dolarjem) in osebam v nekaterih posebnih poklicih, na primer v trgovini na drobno s hrano. V tem režimu so dovoljeni odbitki za stroške do meje, ki jo arbitrarno določi minister za finance, pa tudi za druge davke in nekatere osnovne odbitke.

image_alt
Znanstveniki iznašli cepivo proti staranju

Druga oblika je naložena ostalim trgovcem na drobno in ne zahteva, da podjetnik vodi kakršnokoli računovodstvo. Ta oblika davka je možna, ker kubanska zakonodaja dovoljuje le osnovne oblike gospodarskega združevanja, ki vključujejo zelo malo ljudi, prav tako pa so vrste dejavnosti in poklici sami omejeni z zakonom.

Minister za finance določi predhodne mesečne davčne kvote glede na poklic. Če je znesek predhodnega davka, plačanega v poslovnem letu, višji od končnega davka po dohodnini in davčni stopnji, se davek ne vrača. To pomeni, da se vračila davka v nobenem primeru ne izvedejo.

Dohodki za nakazila iz tujine fizičnim osebam niso obdavčeni, dohodki iz tujih pogodb pa so obdavčeni po štiriodstotni stopnji brez pravice do kakršnihkoli odbitkov.

Vir: tradinegeconomics.com

Več iz rubrike