Odpiramo vrata tujine: Irska; davčno okolje (3/4)

V seriji prispevkov nove rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo tretjega od štirih o Irski. Tokrat o davčnem okolju.
Fotografija: Irska predstavlja testni trg za številna podjetja, ki želijo prodreti na 741 milijonov velik trg Evropske unije. FOTO: Eržen Jure / Delo
Odpri galerijo
Irska predstavlja testni trg za številna podjetja, ki želijo prodreti na 741 milijonov velik trg Evropske unije. FOTO: Eržen Jure / Delo

* Ponavljamo rubriko: Odpiramo vrata tujine: Irska

Davčni zavezanci davka na dohodek podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo sedež dejanske uprave ali nadzora na Irskem, ali ki so bile ustanovljene po irskem pravu po letu 2015) in nerezidenti.
 

Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT)


Standardna stopnja: 23 %.
Znižane stopnje znašajo: 13,5 %, 9 % in 4,8 %.
Za izvoz velja ničelna davčna stopnja.
 
Registracija: prag za obvezno registracijo za DDV znaša 75.000 evrov letnega prometa za družbe, ki dosegajo 90 odstotkov dohodka z dobavo blaga in 37.000 evrov letnega prometa za ostale družbe. Za nerezidenčne družbe so pravila enaka kot za rezidenčne.
 
Za podjetja najbolj relevantni davčni predpisi: Konsolidirani zakon o davkih 1997 s spremembami, Zakon o davku na dodano vrednost 2010 s spremembami in Finančni zakon.

Stopnja davka na dobiček (Corporate tax)


Davek na dohodek oziroma na dobiček podjetij je 12,5 odstotka za dobičke iz dejavnosti (trading income).

Drugi dobički (non-trading income), kamor štejejo kapitalski dobički, dobički iz najemnin, tujih virov ipd.. so obdavčeni s 25-odstotno davčno stopnjo.

Davčni zavezanci davka na dohodek podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo sedež dejanske uprave ali nadzora na Irskem, ali ki so bile ustanovljene po irskem pravu po letu 2015) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega na Irskem in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega na Irskem.

Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne družbe: so izvzete iz davčne osnove.

Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od nerezidenčne družbe: so vključene v davčno osnovo, vendar se lahko uveljavlja v tujini plačani davek.

Davčna stopnja znaša: 25 oziroma 12,5 odstotka za dividende, ki jih izplačajo družbe iz držav EU in držav podpisnic sporazumov o izogibanju mednarodnega obdavčevanja.

Kapitalski dobički: so obdavčeni s 33- ali 40-odstotno davčno stopnjo. Ob izpolnjevanju nekaterih pogojev (dobički iz osnovnih sredstev, družbe iz držav EU in držav podpisnic sporazumov o izogibanju mednarodnega obdavčevanja) so kapitalski dobički oproščeni davka.

Neto izgube iz poslovanja se lahko neomejeno prenašajo naprej, prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: na voljo so številne davčne olajšave (proste cone, olajšave za R&D naložbe, KDB režim za pravice intelektualne lastnine, olajšave za nova podjetja idr.).

Davek po odbitku


Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidentom in fizičnim osebam (rezidentom in nerezidentom) znaša 20 odstotkov. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz direktiv EU in sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev plačila davka po odbitku ob izpolnjevanju pogoja 10% kapitalske udeležbe in obdobja lastništva najmanj eno leto.
Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 25/02, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 odstotkov bruto zneska dividend (pogoj: 25-odstotna kapitalska udeležba) oziroma 15 odstotkov v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom znaša:
25 odstotkov (15 odstotkov za obresti od državnih obveznic). Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz direktive EU in sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 25/02, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe patentov znaša 20 odstotkov, za plačila drugih pravic industrijske lastnine in intelektualne lastnine se davek po odbitku ne plačuje. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz direktive EU in sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 25/02, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska plačila. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Pri plačilu podpornih tehničnih storitev, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi ni davka po odbitku.

Več iz rubrike