Zavarovalna skupina Sava v polletju s skoraj 60 odstotkov višjim dobičkom

STA

Zavarovalna skupina Sava je v prvem polletju ustvarila 22,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 59,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Bruto premije so se medtem na letni ravni povečale za 9,1 odstotka na 336,8 milijona evrov, pri čemer so najbolj porasla premoženjska zavarovanja v tujini.

Na večjo poslovno uspešnost je vplivala tudi večja stroškovna učinkovitost skupine, saj se je čisti stroškovni količnik zavarovalnega dela v prvem polletju glede na isto obdobje lani izboljšal za 1,8 odstotne točke, kar je predvsem posledica hitrejše rasti premij od stroškov. Poleg tega skupina v prvem polletju ni imela večjih škod.

V sredo se je z nerevidiranimi izidi poslovanja že seznanil nadzorni svet.
Več iz rubrike