Domov Aktualno 01. December 2017.

SID banka prepolovila dobiček

SID banka podjetnike svari pred goljufi
© Igor Zaplatil
SID banka je v devetih mesecih ustvarila 10,3 milijona evrov čistega dobička, kar je 46 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja se je prepolovil na 11,9 milijona evrov, padec pa je posledica uspešno zaključenih postopkov restrukturiranja, ki so lani z enkratnimi učinki izboljšali rezultat. V tem letu takih učinkov ni bilo.

Bilančna vsota je konec septembra znašala 2,4 milijarde evrov, kar je 6,7 odstotka manj kot konec lanskega leta, je SID banka danes sporočila prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Najvišji delež med naložbami imajo kljub petodstotnemu znižanju še vedno krediti bankam, ki vključujejo kredite in vloge pri bankah, in so konec obdobja dosegli 946,6 milijona evrov. Krediti strankam, ki niso banke, so se v letu 2017 znižali za 5,3 odstotka na 578,2 milijona evrov, kar je predvsem posledica odplačevanja kreditov. Naložbe v vrednostne papirje pa so konec devetmesečja znašale 790,8 milijona evrov, kar je 1,7 odstotka več kot konec leta 2016.

Čiste obresti v višini 15,1 milijona evrov so bile za 19,7 odstotka nižje kot v enakem obdobju lani. Tudi na prihodke iz obresti v preteklem letu so namreč vplivali zaključeni postopki restrukturiranja, saj je bilo iz tega naslova pripoznanih 3,6 milijona evrov prihodkov, v letošnjem letu pa takih enkratnih učinkov ni bilo, so pojasnili v banki.

To dejstvo predstavlja glavni vzrok za znižanje čistih obresti v letošnjem letu, ki ga je sicer nekoliko omilila sprememba načina pripoznavanja opravnin za odobritev kreditov. Te so se lani še vključevale med prihodke in odhodke iz opravnin, v letu 2017 pa se pripoznavajo med prihodki in odhodki iz obresti. Zato so bile je v prvih devetih mesecih letos opravnine nižje, čiste obresti pa višje.

Komentarji
Komentirajte

Za komentiranje se je potrebno prijaviti. Če še nimate uporabniškega računa, se lahko hitro in enostavno registrirate. Po registraciji se lahko vključite v razpravo.