Domov Aktualno 18. April 2018.

Pot do zmanjšanja CO2 v Evropi

narava detox off sprostitev gozd
© Unsplash
Nacionalni cilji so del cilja EU za zmanjšanje emisij CO2 do leta 2030 za 30% glede na leto 2005.

Izpuste CO2 iz prometa, kmetijstva, stavb in odpadkov, je treba po vsej EU zmanjšati za 30%, izpusti in zajem CO2 v gozdovih in pri rabi tal pa se morajo do leta 2030 izravnati.

Cilji EU za zmanjšanje izpustov CO2 v sektorjih, ki niso del sistema trgovanja z emisijami, se z novo zakonodajo spreminjajo v zavezujoče nacionalne cilje za kmetijstvo, promet, gradbeništvo in ravnanje z odpadki, ki skupaj proizvedejo približno 60 odstotkov izpustov toplogrednih plinov v Uniji.

Tako doseženo zmanjšanje izpustov CO2 bo prispevek EU k zavezam iz pariškega sporazuma o podnebnih spremembah, ki predvideva 40-odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v vseh sektorjih glede na izpuste leta 1990.

Gozdarstvo kot orožje v boju proti podnebnim spremembam

Parlament je sprejel tudi uredbo o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov zaradi rabe zemljišč in gozdarstva, ki predvideva povečanje absorpcijske zmogljivosti gozdov v boju proti podnebnim sprememb. Evropski gozdovi trenutno vsrkajo približno 10 odstotkov vseh letnih izpustov CO2 v EU.

Uredba določa, da morajo države EU poseke dreves za lesno in drugo industrijo nadomestiti z novim pogozdovanjem in opredeljuje ukrepe za povečanje absorpcije CO2 v gozdovih, na pridelovalnih površinah in travnikih. Poslanci dodajajo, da naj bo do leta 2030 absorpcija večja od izpustov, kar so tudi dolgoročni cilji EU in pariškega sporazuma.

"Vključitev rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (v nadaljevanju: LULUCF) upošteva pozitivne prispevke kmetijstva in gozdarstva v boju proti podnebnim spremembam," je poudaril poročevalec Norbert Lins (ELS, Nemčija). "Parlament si je prizadeval za ravnotežje med prožnostjo in primerljivimi računovodskimi pravili za 28 držav članic. Prepričan sem, da smo okrepili bio-ekonomijo lesa za gradnjo hiš, izdelavo pohištva in kot energetskega vira. Želimo, da se evropski gozdovi v še naprej trajnostno upravljajo in zato še naprej močno gozdarstvo v Evropi."

Komentarji
Komentirajte

Za komentiranje se je potrebno prijaviti. Če še nimate uporabniškega računa, se lahko hitro in enostavno registrirate. Po registraciji se lahko vključite v razpravo.