Ocena skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili

Svet kapitala
Foto: Jože Suhadolnik

Fiskalni svet po pregledu predloga Odloka o Okviru za pripravo proračunov sektorja država in osnutka Programa stabilnosti 2019 za obdobje 2019–2022 ugotavlja, da predvidena javnofinančna gibanja letos odstopajo od fiskalnih pravil.

Od leta 2020 naprej so projekcije v predloženih dokumentih sicer zastavljene blizu mejnih dovoljenih vrednosti fiskalnih pravil, vendar izpostavljene precejšnjim negativnim tveganjem.

Tveganja izvirajo zlasti iz nekaterih napovedanih, a v predloženih dokumentih še ne upoštevanih, ukrepov ekonomske politike, povezana pa so tudi z makroekonomskim okoljem.

Napovedano nadaljevanje ugodnih gospodarskih razmer v prihodnjih letih omogoča sprejem potrebnih strukturnih ukrepov za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti javnih financ, zlasti v luči naraščajočih javnofinančnih pritiskov, povezanih s staranjem prebivalstva.

Celotno oceno si lahko ogledate TU.
Več iz rubrike