Domov Aktualno 11. Junij 2018.

Mednarodna konferenca Lead4Skills o izzivih v slovenskih podjetjih

danica purg
© osebni arhiv
Pod okriljem IEDC-Poslovne šole Bled, Fakultete za podiplomski študij managementa in mednarodnim združenjem CEEMAN je 2016-2017 potekala raziskava, ki se je izvajala v 11 državah in sicer na Hrvaškem, v Estoniji, na Madžarskem, v Latviji, Litvi, na Poljskem, v Rusiji, Sloveniji, na Slovaškem, v Južni Afriki in Ukrajini.

Glavni namen tega raziskovalnega projekta je bil pridobiti vpogled v poslovne izzive, s katerimi se soočajo podjetja v današnjem času ter odgovoriti na vprašanja glede razvojnih potreb, povezanih s kompetencami, veščinami in spretnostmi, ki se nanašajo na področje managementa in vodenja. Cilj mednarodnega raziskovalnega projekta je bil poglobiti sodelovanje med poslovnimi šolami in gospodarstvom, ugotoviti potrebe po izobraževanju s področja managementa in vodenja ter prilagoditi izobraževalno ponudbo. Raziskovalno metodologijo in koordinacijo raziskave je vodila prodekanja za raziskave na IEDC-Poslovni šoli Bled dr. Alenka Braček Lalić. Rezultati raziskave so pokazali, da novi časi zahtevajo nove poslovne modele ter hkrati narekujejo zahtevo po inovativnem in ustvarjalnem razmišljanju.

V Sloveniji so v okviru raziskave izvedli 15 intervjujev z vodilnimi direktorji, predsedniki uprav in kadrovskimi direktorji 11 podjetij. »Raziskava je pokazala, da največji izziv slovenskim podjetjem predstavljata digitalizacija in demografske spremembe,« pravi dr. Alenka Braček Lalić, vodja raziskave in razloži, da tehnološke spremembe zahtevajo spremembo tako poslovnih modelov, strategij, kot tudi organizacijskih kultur. »Na drugi strani pa tudi demografski trendi narekujejo nove pristope pri vodenju in motiviranju zaposlenih,« še dodaja. Spoznanja iz raziskave bodo služila vsem visokošolskim institucijam tako v Sloveniji kot v srednji in vzhodni Evropi ter pomagala pri posodobitvi izobraževalnih programov. Rezultati raziskave bodo predstavljeni na mednarodni konferenci Lead4Skills, ki bo potekala 15-16. junija na IEDC-Poslovni šoli Bled, Fakulteti za podiplomski študij managementa. Na konferenci bo potekala tudi promocija knjige »Business and Society – Making Management Education Relevant fort he 21st Century«, ki je rezultat omenjenega raziskovalnega projekta.

Komentarji
Komentirajte

Za komentiranje se je potrebno prijaviti. Če še nimate uporabniškega računa, se lahko hitro in enostavno registrirate. Po registraciji se lahko vključite v razpravo.