Promo
Domov Aktualno 14. Julij 2017.

Kavcijsko zavarovanje je vredno zaupanja

denar
© Pexels
Bančna garancija je v javnosti bolj znan instrument jamstva za dobro izveden posel, a še zdaleč ni edini. Kavcijsko zavarovanje je enakovredna alternativa.

Veliki posli prinašajo tudi tveganje, da se katera od pogodbenih strani ne bo držala dogovorjenega. Zato so finančne in zavarovalne institucije oblikovale različne instrumente, ki jamčijo naročnikom, da bodo izvajalci izpolnili svoje obveznosti. Bančne garancije so že kar razvpit instrument za tovrstna zavarovanja, a niso edini. Strokovnjaki družbe CDA 40 zavarovalnica, d. d., pravijo, da je kavcijsko zavarovanje instrument, identičen bančni garanciji. CDA 40 je edina slovenska zavarovalnica, ki se je specializirala za kavcijska zavarovanja, zato smo jih prosili, da nam ga podrobneje predstavijo.

Varnost na prvem mestu

Uvodoma so nam pojasnili, da nobeden od partnerjev v poslu, torej naročnik in izvajalec, nista na slabšem, če posel zavarujeta s kavcijskim zavarovanjem. Zavarovalnica CDA 40 je kljub svoji mladosti zaupanja vredna zavarovalnica – ne nazadnje ima sklenjene pozavarovalne pogodbe s štirimi vodilnimi tujimi pozavarovalnicami z odlično boniteto. »Vsaka zavarovalna polica, ki jo sklene CDA 40, je tako dodatno zavarovana še pri teh štirih pozavarovalnicah,« poudarijo. Poleg tega so kot registrirana zavarovalnica pod nadzorom državnega regulatorja (Agencija za zavarovalni nadzor), kar je dodatno jamstvo za njihovo resnost. »Glavni instrument, ki upravičencem zagotavlja varnost, pa je kapital zavarovalnice, ki ne sme pasti pod zakonsko zahtevani minimum; ta je odvisen od obsega poslovanja in tveganj, ki jih zavarovalnica sprejema,« še pravijo. Dodajo še, da je kavcijsko zavarovanje primerno tako za javne kot zasebne razpise oziroma naročila. »Prav pri javnih naročilih opažamo pogosto uporabo kavcijskih zavarovanj,« še povedo v zavarovalnici.

Kdaj je naročnik upravičen do izplačila garancije

Naročnike posla vsekakor zanima, kdaj lahko uveljavljajo zahtevek za izplačilo iz kavcijskega zavarovanja. Kot pojasnijo v CDA 40, lahko to storijo v primerih, navedenih v garantnem pismu, kot na primer, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe, izvajalec ne začne del v pogodbeno določenem roku ali jih ne konča v pogodbeno predvidenem roku in/ali kakovosti, ne odpravi napak v garancijskem roku.

Primer dobre prakse

Kako učinkovito lahko deluje kavcijsko zavarovanje, si je morda še najlažje predstavljati na praktičnem primeru. Enega takšnih primerov dobre prakse nam opišejo v zavarovalnici CDA 40: »Veliko slovensko javno podjetje je ministrstvu za okolje več let zagotavljajo jamstvo za svoje obveznosti, ki bi nastale po zaprtju odlagališča odpadkov, v obliki zastave denarnih sredstev. To je za podjetje likvidnostno breme. Namesto tega so se v letu 2017 odločili za predložitev finančnega zavarovanja v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja. Na javnem razpisu je zmagala zavarovalnica CDA 40, ki je izdala ustrezno jamstvo, ki ga je ministrstvo sprejelo in javnemu podjetju sprostilo zastavljena sredstva.«

Komentarji
Komentirajte

Za komentiranje se je potrebno prijaviti. Če še nimate uporabniškega računa, se lahko hitro in enostavno registrirate. Po registraciji se lahko vključite v razpravo.