Domov Aktualno 05. Julij 2017.

Gen-I izdal komercialne zapise v vrednosti 27 milijonov evrov

gen-i
© Mavric Pivk
Družba Gen-I je uspešno zaključila prodajo 360-dnevnih komercialnih zapisov v skupni vrednosti 27 milijonov evrov, katere namen je financiranje obratnega kapitala izdajatelja in razpršitev virov kratkoročnega financiranja v primerjavi z bančnim kreditiranjem. Vlagatelji so podali zavezujoče ponudbe v vrednosti 45 milijonov evrov.

V prvi prodaji je celotno izdajo komercialnih zapisov vpisalo 20 vlagateljev. Po opravljenem vpisu in vplačilu so bili komercialni zapisi izdani v nematerializirani obliki in vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi Centralna klirinško depotna družba.

Obrestna mera komercialnega zapisa znaša 1,20 odstotka letno. S komercialnimi zapisi se bo trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze.

Komercialni zapisi so bili izdani v okviru postopka javne ponudbe, za katero ni treba uporabiti pravil o objavi prospekta in drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti.

Vse storitve v zvezi s prodajo komercialnih zapisov je za Gen-I opravila Nova KBM.

Komentarji
Komentirajte

Za komentiranje se je potrebno prijaviti. Če še nimate uporabniškega računa, se lahko hitro in enostavno registrirate. Po registraciji se lahko vključite v razpravo.